Kristoffer Erga

Kristoffer Erga

Daglig Leder, IF Forsikring (partnere)

Vi rapporterte allerede manuelt mye av det som SalesScreen gjør. SalesScreen ga oss rett og slett muligheten til å gjøre dette raskere, mer effektivt og på en mye mer motiverende måte. SalesScreen har hjulpet oss til å bli en moderne salgsstyrke.


Intro

De fleste av salgsorganisasjoner som starter med SalesScreen har allerede fastsatte mål, klart definerte KPI’er, gode salgsteam og solid lederskap. Så hva kan de da håpe å forbedre ved hjelp av SalesScreen?

For å finne svar på det spørsmålet satt vi oss ned med Kristoffer Erga, eier av Erga & Partnere AS, som selger forsikringstjenester for en av de største forsikringsleveranørene i norden, IF Forsikring. Kristoffer har jobbet innen forsikringsbransjen i 15 år, hvor av halvparter har vært som leder eller eier. For tiden har han 25 salgsrepresentanter fordelt på 4 kontorer - og salgsstaben øker hurtig.

Selv sier Kristoffer: «Vi rapporterte allerede manuelt mye av det som SalesScreen gjør. SalesScreen ga oss rett og slett muligheten til å gjøre dette raskere, mer effektivt og på en mye mer motiverende måte. SalesScreen har hjulpet oss til å bli en moderne salgsstyrke.»

Når spurt om hva Kristoffer mener er det største fordelene ved bruk av SalesScreen som en salgsleder, trekker han frem tre hovedelementer:

  1. Tidssparende
  2. Fører selgerne og salgsteamene nærmere hverandre
  3. Motiverer de ansatte

Tidssparende

SalesScreen sparer Kristoffer og hans team talløse antall timer på administrative oppgaver ved å gjøre dataen lett å se, redigere og forstå. I stedet for å bruke mange timer på å legge inn data i Excel, eller lete etter rapporter fra tidligere år, kan de nå legge inn dataen rett i SalesScreen ved hjelp av noen få tastetrykk og få disse sortert i tilpassede grafer, tabeller og diagrammer.

«Tidligere brukte vi Excel, noe som var en tids- og ressurskrevende prosess. Det fungerte, men var veldig ineffektivt, spesielt siden det var mye annet vi heller ville bruke tiden på. SalesScreens innebygde rapporteringsfunksjon reduserte arbeidsmengden drastisk.»

SalesScreens grafer og ledertavler gjør all den relevante informasjonen tilgjengelig ved kun et øyekast. I stedet for å bruke tid på å tolke dataen kan Kristoffer og resten av teamet nå bare ta en titt opp på TV-skjermene i lokalet for å få oversikt over hvordan salgsteamet presterer både samlet og individuelt.

SalesScreen lar oss rapportere raskt, for så å visualisere og forstå salgsdataen. Dette gir meg mye mer tid til å fokusere på å utvikle selskapet, og drive skikkelig salgstrening for våre ansatte. I tillegg kan jeg via mobilapplikasjonen ta med meg dataen uansett hvor jeg er – noe som er viktig siden jeg reiser ofte, og vil ikke gå glipp av noe.

Fører selgerne og salgsteamene nærmere hverandre

Før skybaserte systemer var det å kjøre konkurranser på tvers av kontorer nærmest umulig. Med fire kontorer å holde kontroll på, hvordan kan en salgsleder la sine salgsrepresentanter vite at de blir anerkjent og lagt merke til? Tidligere var det vanlig for lederne å sette opp lister og sende eposter med daglige oppdateringer. SalesScreen gjør det mye lettere å føre separate kontorer nærmere hverandre.

Som Kristoffer oppsummerer det: «Nå får vi oppdateringer på tvers av selskapet i sanntid, vi kan sende beskjeder, utfordre kollegaer til en-mot-en dueller og gjøre mye mer som bringer oss nærmere hverandre som et lag. Tidligere møttes vi kun ved enkelte anledninger et par ganger i året, som julebord og lignende – og vi hadde da veldig mye å ta igjen. Nå er alle sammen mer oppdaterte og vet mye mer hva som som skjer ellers i selskapet. Samtaler starter nå ofte med «Bra salg sist uke». Det er morsomt, spennende og givende for dem, og gjør hverdagen mer gøy!»

SalesScreen passer godt for oss siden vi nå kommer nærmere hverandre på en måte som ikke var mulig før. Vi kan nå bygge en en salgskultur hvor alle kjenner alle, og hvor alle kan anerkjenne godt utført arbeid i det øyeblikket det skjer. 

Motiverer de ansatte

Det er ikke nødvendig vanskelig å motiverer de ansatte. Det er derimot vanskelig å holde dem motiverte over tid. Etter å ha jobbet innen salgsledelses i mange år, er ikke Kristoffer fremmed for å utfordringene ved salgsmotivasjon. Tidligere brukt han whiteboard og salgsbjelle, samt Excel for å holde oversikt over salgskonkurranser. Etter en stund ble selv de beste tiltakene oversett og utdaterte.

Kristoffer forteller oss at motivasjon handler å forstå og engasjere mennesker. Man må holde ting nytt og interessant, samtidig som at man gir belønninger for de gode prestasjonene. Han sier «Det å ha muligheten til å hele tiden forny ting og hele tiden tilføre nye belønninger og feiringer fører til at engasjementet til de ansatte holder seg oppe dag etter dag. Siden SalesScreen hele tiden legger til nye funksjoner og konkurranser får vi hele tiden nye verktøy å ta i bruk for å motivere de ansatte. I tillegg slipper jeg å hele tiden lete etter nye ideer. Dette er bra siden motivasjon er så utrolig viktig i hverdagen til salgsrepresentanter, og det å ha det morsomt på jobb kan virkelig utgjøre en forskjell.»

Folk er lei av whiteboards og slikt. Det å ha all dataen tilgjengelig på TV-skjermer i lokalet er en unik opplevelse. Det får oss til å føle oss og utføre arbeidet, som et moderne salgslag.

Se verdien

Til slutt måtte vi spørre Kristoffer det åpenbare spørsmålet: «Med tanke på at SalesScreen gjør mye av det samme som dere tidligere gjorde, er du fornøyd med avgjørelsen om å starte med SalesScreen?»

«Ja, uten tvil. SalesScreen sparer oss mye tid og gjør jobben min mye lettere ved å gjøre hele salgsprosessen mye mer oversiktlig. I tillegg har jeg bestandig all dataen tilgjengelig via mobilen. For salgsrepresentantene blir hverdagen mer morsom, og SalesScreen hjelper oss med å anerkjenne gode prestasjoner i det de skjer. Ingen vil tilbake til hvordan det va.»

;